Hvorfor 10. klasse på AUC

Hvorfor vælge Albertslund Ungecenter 10. kl.?

 

  • AUC10 er starten på din ungdomsuddannelse
  • Du er på en 10. klasse-skole med et godt ungdomsmiljø
  • Du bliver afklaret om din ungdomsuddannelse
  • Du styrkes fagligt og udfordres til at gøre dit bedste
  • Du møder lærere, som er vant til at undervise unge
  • Du får mod til at være dig, træffe egne valg og respektere andres
  • Du møder nye venner og bliver en del af nye fællesskaber
  • Du har medbestemmelse vedrørende aktiviteterne i AUC10
  • Du skal på studietur til en storby i Europa
  • Du får tid til fordybelse i fagene

Oplevelser- Fælles for alle elever

 

– Undervisningsforløb på lokale ungdomsuddannelser

– Studietur

– Introuge

– Digital dannelse

– Koncerter

– Teater

– Foredrag

– Sundhed

– Fagdage

– Ture

– Elevråd

– Temaaften/fest

 

Vi vil meget gerne høre fra dig!