Gå til hovedindhold

Den Rullende Heldagsskole

-

Indhold

  Den Rullende Heldagsskole er et kombineret undervisnings- og socialpædagogisk projekt for 4 - 8 unge i alderen 12- 16 år. Projektet er etableret for unge med emotionelle og sociale problemer, som ikke kan rummes i folkeskolen.

  Skolen er en bus indrettet til undervisning, som hver dag kører ud til planlagte destinationer, herunder skove, strande, virksomheder, bondegårde, museer m.v.

  Undervisningen tilrettelægges, således at det faglige niveau er tilpasset den enkelte elev. Skolens lærere og pædagoger udarbejder en ugentlig undervisnings-/lektiemappe til den enkelte elev, samtidig med at de forskellige destinationer inddrages i undervisningen. Skolen har eksempelvis inddraget rumfang i et skovprojekt, målestoksforhold via tegning af Masnedø Fort, og har tilrettelagt diktater med udgangspunkt i Holbæks historie.

  Bussen er et minisamfund med klare regler. Eleverne skal bl.a.:

  • lave lektier,
  • komme til tiden,
  • lave mad og gøre rent,
  • samt tale ordentligt til hinanden og andre.

  De bliver konfronteret, hvis ikke de lever op til deres forpligtigelser, og de får ros, når der er grund til det. Skolens ansatte tager fat på konflikterne, og holder eleverne fast på, at de skal løses. Dette kan i højere grad lade sig gøre på Den Rullende Heldagsskole, idet eleverne ikke blot kan forlade stedet, som de har været vant til at gøre tidligere.

  Formålet med projektet

  Formålet med projektet er at give de unge et "kørekort" til samfundet. De skal have viden, erfaringer, oplevelser og kompetencer, så de kan indgå som aktive medspillere i samfundslivet.

  Eleverne får:

  • Specielt tilrettelagte undervisningsforløb. Det er vores erfaring, at disse unge er lettere at motivere, når undervisningen tager udgangspunkt i konkrete oplevelser og handlinger.
  • Faste og forpligtende rammer.
  • Samfundsorientering - et bredere og mere indgående kendskab til samfundets muligheder,
  • forventninger og krav, da de er i gang med at udvikle en alternativ, negativ identitet, hvor fremtidsperspektiverne er: kriminalitet, vold og misbrug.
  • Intensiv voksenkontakt og støtte.
  • mulighed for at komme væk fra deres lokalmiljø i flest mulige timer om dagen, således at de kan få "fred" og "frihed" til at etablere andre roller og adfærdsmønstre.

  Fakta om "Den rullende heldagsskole"

  Normering

  To lærere og to pædagoger.

  Fag

  Dansk, matematik, engelsk, orientering, natur og teknik samt motion integreres mest muligt i dagligdagen.

  Mødetid

  Mandag til fredag, 8.30 - 15.30 + 4 ugers lejrskole pr. år.

  Projektperiode

  Erfaringsmæssigt tyder det på, at en projektperiode på minimum to år er det optimale for denne elevgruppe.

  For yderligere information, kontakt: Skoleleder Ane Marie Kristensen.