Gå til hovedindhold

Undervisning og specialisering

-

Indhold

  Fag:

  Alle elever har de 3 obligatoriske prøvefag samt tema.

  Prøvefag:

  • Dansk 6 ugt. timer
  • Matematik 4 ugt. timer
  • Engelsk 4 ugt. timer

  Tematimer:

  Tema 6 ugt. timer

  Tilbudsfag:

  • Tysk 2 ugt. timer
  • Fysik/kemi 2 ugt. timer

  Du skal have haft tilbudsfagene i 7. – 9. klasse.

  Undervisningen foregår som holdundervisning.

  Tema:

  • Fælles tema: Intro til ungdomsuddannelserne
  • AUC10 har som tema, at vores elever fokuserer på valg af ungdomsuddannelse.
  • Eleverne vil få info, blive undervist på ungdomsuddannelserne og træffe valg.
  • Viden er vigtig for at foretage det bedst kvalificerede studievalg.
  • Skemaet kan ændre sig uge for uge.
  • En skoledag kan starte kl. 8.30 og slutter senest kl.15.30.
  • På skolens elevintra kan du finde dit aktuelle skema.
  • På AUC10 er en undervisningstime 60 minutter.

  UU-Vejledning – Byg bro til din fremtid

  AUC10 har fokus på vejledning.

  Vi har en UU-vejleder tilknyttet som hjælper dig ang. dit uddannelsesvalg.
  I løbet af året skal du i brobygning, hvor du får undervisning på en ungdomsuddannelse.
  Du skal udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) med udgangspunkt i dine fremtidsplaner.

  AUC10s krav

  Som elev på AUC10 skal du tage et personligt ansvar for din skolegang.

  Du skal møde til tiden, være velforberedt og deltage aktivt i undervisningen, studieturen og vores andre fælles aktiviteter.

  AUC10s udfordringer til dig som elev

  INTRO TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

  • Tematimernes indhold er faglig fordybelse og forberedelse til både de 4 gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX eller HF) og erhvervsuddannelserne.
  • Du kommer ud på uddannelserne og oplever hvilke specifikke faglige krav samt personlige og sociale kompetencer, de enkelte uddannelser stiller.
  • Din uddannelsesparathed er i centrum.
  • Du lærer at tage initiativ og få mod, samtidig med at du har lyst til forskellige faglige, fysiske og sociale udfordringer.
  • AUC10 har fokus på sundhed- fysisk og psykisk.
  • AUC10 har aktiviteter og ture, der gør dig nysgerrig.
  • Venskaber styrker dig.
  • Det handler om mennesker.
  • Det handler om dig.

  Du

  • Vil forbedre dig fagligt og socialt for at blive uddannelsesparat
  • Er nysgerrig på dit valg af ungdomsuddannelse
  • Får en uges obligatorisk forløb på NEXT
  • Vil blive udfordret med undervisning på flere uddannelsessteder
  • Vil i fællesskab med dine kammerater få udfordringer

  Vi forventer

  • DU tager ansvar for din læring og skolegang
  • DU arbejder med projekter og fremlæggelser
  • DU er aktiv i undervisningen
  • DU skaber dine egne medieudtryk

  AUC10 arbejder med medieplatforme som Facebook, Instagram og YouTube i undervisningen og ser disse i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Du vil arbejde med produktion i undervisningen, skabe små produktioner og beskæftige dig med layout og foto/billedbehandling.

  Du låner en Chromebook, som du skal bruge i undervisningen og til prøven.