Gå til hovedindhold

P-klassen

-

Indhold

  P-Klassen

  En specialgruppe på UngeCenteret

  Første udgave, Albertslund d. 26. april 2004

  Undervisningens tilrettelæggelse

  UngeCenterets heltidsundervisning skal stå til mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v.

  Det faglige indhold

  Hovedvægten lægges på dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt, træ- og metalsløjd, hjemkundskab og arbejdsmarkedsorientering. De elever, der måtte ønske det, tilbydes endvidere undervisning i tysk og fysik på UngeCenterets eftermiddags- og aftenhold (fritidsundervisningen).

  Der planlægges en intensiv, differentieret undervisning i dansk, matematik og engelsk.

  Udviklingen af de sociale kompetencer og ansvar vil blive en helt central del af forløbet på UngeCenteret.

  Eleverne laver morgenmad og frokost på skolen, dels fordi det er umuligt at undervise sultne teenagere, dels fordi økonomi, indkøb og madlavning er en dejlig konkret aktivitet at benytte, når man arbejder med ansvar og samarbejde.

  Derudover planlægges undervisningen som temaer og projekter og korte kurser. Det er vores erfaring, at denne elevgruppe har brug for at læring foregår via oplevelser, handlinger og praktiske projekter, da de har svært ved at sidde stille og koncentrere sig i længere tid ad gangen.

  Her gives nogle eksempler

  Samfundsfag: Vi arbejder med nyheder som et fast punkt hver morgen under morgenmaden enten via avislæsning, radioavis eller TV. Eleverne har et stor behov for at vide, hvad der sker i verden og de orienterer sig ikke i fritiden af egen kraft. Vi vil tillige tage ud i samfundet og se det virke, så eleverne har mulighed for at sætte konkrete billeder og oplevelser på det de lærer.

  Idræt: Vi lægger vægt på mange forskellige former for fysisk aktivitet og udfordringer, f.eks. cykling, roning, klatring, svømning, orienteringsløb, boldspil m.fl. Det er vores erfaring, at elever i denne aldersgruppe har brug for sund mad og fysisk træning. Da de som oftest er i rigtig dårlig form. Fysisk aktivitet kan også skærpe deres evne til at koncentrere sig.

  Arbejdsmarkedsorientering: Det er vigtigt, at eleverne får et solidt kendskab til arbejdsmarkedet samt diverse uddannelsesmuligheder, derfor planlægges der virksomhedsbesøg og længerevarende praktikforløb i forskellige virksomheder, samt besøg på uddannelsesinstitutioner og brobygningsforløb på Tekniske Skoler. Som forberedelse til de længerevarende praktikforløb vil vi give eleverne forskellige emnekurser, der understøtter praktikken. Heriblandt: svejsekursus, førstehjælpskursus, brug af håndværkstøj, forskellige produktionskurser - bolsjer, lysestager, metalgitre mv., cykelreparation, overlevelsesture, syning, billedkunst.

  IT-kompetencer: Vi vil gennem det daglige arbejde på skolen styrke elevernes IT-kompetencer, og de elever, der har lyst samt mulighed for det, vil kunne tage et PC-kørekort.

  Fakta om P-Klassen

  Normering

  Tre lærere.

  Fag

  Dansk, matematik og engelsk integreres i praktisk undervisning.

  Mødetid

  08:30 - 15:00 hver dag.

  For yderligere information, kontakt: Skoleleder Ane Marie Kristensen