Gå til hovedindhold

Z-klassen – et behandlingsorienteret skoletilbud

Z-klassen er et kommunalt og lokalt skole- og dagbehandlingstilbud for udskolingselever fra 7.-10. klasse. Det er elever, der har komplekse vanskeligheder og har brug for at blive mødt individuelt. Flere af eleverne lider af autismespektrum forstyrrelser, dysleksi, ADHD og angst.
Et skole-og dagbehandlingstilbud består af en skoledel og en behandlingsdel. I praksis er disse to dele integreret i et helhedstilbud til eleven og familien.

Indhold

  Z-klassen – et behandlingsorienteret skoletilbud

  Z-klassen er et kommunalt og lokalt skole- og dagbehandlingstilbud for udskolingselever fra 7.-10. klasse. Det er elever, der har komplekse vanskeligheder og har brug for at blive mødt individuelt. Flere af eleverne lider af autismespektrum forstyrrelser, dysleksi, ADHD og angst.

  Et skole-og dagbehandlingstilbud består af en skoledel og en behandlingsdel. I praksis er disse to dele integreret i et helhedstilbud til eleven og familien.

  Skoledelen                                                                                         

  Eleverne bliver undervist i en lille gruppe på 4-8 elever af 2-3 faste lærere. Udgangspunktet er elevernes aktuelle faglige niveau, og undervisningen bliver derfor differentieret. Eleverne bliver indledningsvis testet fagligt og der bliver udarbejdet en faglig handleplan. Der undervises i hele fagrækken og den enkelte elev kan gå til afgangsprøve i 9. og 10 klasse i alle fag, hvis anbefales i forhold til den enkelte elev og dennes behandlingsplan.

  Det er formålet at skabe at et trygt læringsmiljø med plads til at afprøve forskellige læringsformer, praktisk undervisning samt diverse oplevelser, der styrker elevernes dannelse. Skoledagen starter med morgenmad/morgensamling og nyheder. Elevernes får frokost og det vil også være muligt at være med til at fremstille maden. Vi lægger vægt på at eleverne på sigt kan cykle i skole, men vi henter eleverne og kører dem hjem, hvis der er behov for det.

  Der lægges stor vægt på samarbejdet mellem lærerne og familien - og på at samarbejdet er tillidsfuldt, så familien føler hørt og inddraget. Samarbejdet foregår pr. telefon, ved jævnlige møder og AULA.

  Behandlingsdelen

  Der er ansat en psykolog/familiebehandler og der tilbydes psykologsamtaler til elever og familier ud fra en anerkendende og systemisk tilgang. Psykologen er medpraktiserende og derfor også aktiv i udvalgte undervisningsforløb og aktiviteter.

  I forbindelse med optagelsen i Z-klassen bliver der udarbejdet en handleplan sammen familien, socialrådgiver, psykolog og lærer.  Der følges op på handleplanen efter 3 måneder og igen efter et halvt år.

  Fritidsdelen

  Lærerne vil inspirere eleverne til en aktiv fritid, det kan være sport, bevægelse eller anden aktivitet – og de vil konkret være behjælpelige i en opstartsfase og kan eksempelvis følge den enkelte elev til sport og sørge for skiftetøj m.m. hvis der er behov for det.

  Eleverne vil få mulighed for at deltage i Fritidsundervisningen på AUC sidst på eftermiddagen og om aftenen. Fritidsundervisningen er for alle unge i kommunen og giver således de eleverne i skoletilbuddet mulighed for at deltage i det lokale ungemiljø og etablere venskaber med unge fra hele byen.